باستان شناسان جوان


باستان شناسان جوان یک پروه مستقل می باشد که با هدف ارتقا دانش در زمینه باستان شناسی ایجاد گردیده است.ادامه مطلب

رویداد های اخیر

photo 2019 05 09 15 43 06photo NCAI04 poster tn

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

 
موضوع: محوطه میح لادین و تپه قلاتک: شواهد احتمالی از دو شهر باستانی عصر مفرغ در ارتفاعات جنوبی پس کرانه های خلیج فارس ، حوزه جازموریان
 
سخنران: حمید علیمرادی